КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Проект SEREIN

"Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях"
Teaching materials developed in the frame of Tempus SEREIN project

Відбулася перша зустріч по проекту 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (SEREIN), що отримав фінансування у рамках міжнародної освітньої програми TEMPUS.

Зустріч проводилася 13-14 лютого у Таллінському технічному університеті (Таллін, Естонія), де учасники консорціуму представили свої організації і бачення подальшої співпраці в рамках проекту і 17 лютого - у Королівському технологічному інституті (KTH) (Стокгольм, Швеція), де відбулися зустрічі з офіційними особами з KTH, а також презентації магістерських програм у галузі безпеки.

Від Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) у заході приймали участь завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д.т.н., проф. Рязанцев О.І. та доцент кафедри комп’ютерної інженерії, к.т.н., доц. Скарга-Бандурова І.С.

Відбулася друга зустріч по проекту 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (SEREIN), що отримав фінансування у рамках міжнародної освітньої програми TEMPUS.

Зустріч проводилася 17 травня в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де учасники консорціуму звітували про виконання перших кроків по проекту і подальшої співпраці в напрямах створення магістерських програм, програм рівня PhD і міжгалузевих промислово-орієнтованих короткострокових курсів у галузі безпеки.

Зі сторони Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) у заході приймала участь доцент кафедри комп’ютерної інженерії Скарга-Бандурова І.С.

Проект «SEREIN» реалізовується за підтримки Європейського Союзу. Основною метою проекту є розробка сучасних теоретичних та практично-орієнтованих курсів для підготовки магістрів, аспірантів та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформаційної безпеки.

Основними цілями проекту є:

 • Створення магістерської програми з кібербезпеки та відмовостійкості, розробка та впровадження п’яти навчальних дисциплін;
 • Створення докторської програми з кібербезпеки та відмовостійкості, розробка та впровадження трьох спеціалізованих курсів;
 • Створення програми підвищення квалійікації з кібербезпеки та відмовостійкості, що містить три модулі безпосередньо орієнтовані на потреби промислових партнерів;
 • Організація Національного альянсу безпеки (NSA) для організації навчання та консультування в області оцінки та управління кібербезпекою;
 • Запровадження комплексної схеми нарощування науково-практичного потенціалу українських університетів.

Метою NSA (National Security Alliance) є інтеграція всіх наявних та розробка нових навчальних програм, методик та інструментів для забезпечення тренінгових і консалтингових послуг в області оцінки та управління кібербезпекою для підприємств і установ.

Структура альянсу складатиметься з 7 відділень, що будуть включені у відповідні підрозділи кожного українського університету. Кожний офіс буде спеціалізуватись на конкретній області застосування і таким чином нести відповідальність за зв'язок і співробітництво НДДКР академічних та промислових партнерів, що діють у відповідній області.

Відбулася третя зустріч по проекту 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (SEREIN), що отримав фінансування у рамках міжнародної освітньої програми TEMPUS.

19 вересня 2014 року у Хмельницькому національному університеті відбулась моніторингова зустріч по проекту 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains (SEREIN), що отримав фінансування у рамках міжнародної освітньої програми «Tempus».

Зі сторони Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля у заході приймала участь доцент кафедри комп’ютерної інженерії, к.т.н., доц. Скарга-Бандурова І.С.

В ході заходу відбулись:

- зустріч з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Хмельницького національного університету та моніторинговим комітетом Національного Темпус/Еразмус+ Офісу в Україні;

- зустріч з магістрами та аспірантами Хмельницького національного університету, які задіяні в міжнародних проектах;

- доповіді учасників проекту TEMPUS SEREIN перед моніторинговим комітетом Національного Темпус/Еразмус+ Офісу в Україні;

- обговорення результатів моніторингу виконання проекту TEMPUS SEREIN.

Доповідачами з України була надана інформація про стан виконання проекту й робочі програми, розроблені відповідно до європейських рекомендацій та матриці відповідальності учасників.

5-10 вересня 2015 року у Чорноморському Державному університеті ім. Петра Могили відбулась чергова зустріч партнерів проекту TEMPUS SEREIN (Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP)

Зустріч проходила в рамках всеукраїнсьої школи-тренінгу JOINT TRAINING SCHOOL & BATTLE OF IT-STARTUPS (GREENSUP) у м. Миколіїв.

Від Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля у заході приймали участь:

 • — професор кафедри комп’ютерної інженерії, д.т.н. Скарга-Бандурова І.С.,
 • — асистент кафедри комп’ютерної інженерії Нестеров М.В.,
 • — магістрант гр. КІ-11дм Велікжанін А.Ю.,
 • — магістрант гр. ТП-11дм Щірова Є.С.

В ході заходу відбулись:

 • — цільoві семінари;
 • — сессійні засідання;
 • — спеціалізовані тренінги;
 • — битва студентських стартапів;
 • — доповіді учасників проекту TEMPUS SEREIN про стан виконання проекту;
 • — обговорення результатів виконаних робіт по проекту TEMPUS SEREIN.

Більш детальна інформація знаходиться на сайті проекту TEMPUS SEREIN за адресою JOINT TRAINING SCHOOL & BATTLE OF IT-STARTUPS (GREENSUP)


Робоча зустріч партнерів проекту TEMPUS SEREIN (Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP) відбулась 4 - 5 грудня 2015 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Від Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля у заході приймали участь професор кафедри комп’ютерної інженерії, д.т.н. Скарга-Бандурова І.С.

Відповідно до програми зустрічі відбулись спеціалізовані тренінги, доповіді учасників проекту TEMPUS SEREIN про стан виконання проекту та обговорення результатів виконаних робіт по проекту.

Більш детальна інформація знаходиться на сайті проекту TEMPUS SEREIN за адресою TEMPUS SEREIN MEETING AND TRAINING, TRAM 2015


6-12 лютого відбулася спільна міжнародна зимова школа WINT 2016, огранізована представниками консорціому міжнародних проектів TEMPUS SEREIN та TEMPUS CABRIOLET.

Школа WINT 2016 проходила одночасно у декількох містах України: Києві, Харкові, Чернівцях і Тернополі та поєднала в собі різноманітні типи активностей, зокрема:

 • Тренінг з технологій eye-tracking в кібербезпеці;
 • Тренінг з оцінки юзабіліті користувальницьких інтерфейсів;
 • Аналіз safety and security issues (програмного та апаратного забезпечення) в критичних додатках, стану взаємодії в питаннях сертифікації safety-critical додатків і технологій між навчальними закладами та підприємствами;
 • Анонс подальших робіт у напрямі S2B, B2S (Science to Business, Business to Science) та пошук перспектив покращення взаємовідносин між університетами, промисловістю та підприємцями;
 • Студентські старт-ап проекти;
 • Технічні зустрічі по проектам TEMPUS SEREIN та TEMPUS CABRIOLET, доповіді команд проектів про хід виконання завдань, активності та подальші кроки з удосконалення робіт.

Учасники з України, Естонії, Індії та Сполучених Штатів Америки представили лекції та презентації з найсучасних проблем кібербезпеки та кооперації між навчальними закладами та підприємствами. Компанія SmartMeUniversity презентувала власний досвід з розробки навчальних курсів у різноманітних IT-додатках.

Учасники від консорціуму проекту TEMPUS SEREIN представили розроблені навчальні програми для в галузі кібербезпеки та резильєнтності критичних додатків.

Наші студенти презентували дві доповіді:

 • Eye tracking in cybersecurity (Михайленко С.С.);
 • Penetration testing with the single-board computers (Грушка М.О.);

Програма зимової школи: WINT 2016 Agenda


BGR-UKR-IT Cybersecurity Workshop за проектом TEMPUS SEREIN (Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP) відбувся 7 - 8 березня 2016 року.

Згідно програми семінару відбулись робочі зустрічі з представниками болгарської академії наук (Болгарія) та міжуніверситетським національним консорціумом по інформатиці (Італія).

Партнери проекту з Болгарії представили серію тренінгів і презентацій, присвячених різним аспектам безпечних інформаційних технологій, зокрема стретегій кібербезпеки. В гостинних аудиторіях Болгарської академії наук відбулося п’ять сесій, очолюваних завідувачем IT4Sec Department, Інституту інформаційних та комунікаційних технологій, професором Тодором Тагарєвим та завідувачем кафедри комп’ютерних систем і мереж НАУ “ХАІ”, професором Вячеславом Харченко на яких партнери проекту мали змогу обмінятися думками та розробками з питань створення сучасних навчальних курсів з кібербезпеки і наукових проблем створення ефективних систем захисту від кібервтручань.

Семінар другого дня відбувався в Римі. Зустріч очолював директор міжуніверситетського національного консорціуму по інформатиці, професор Стефано Руссо. Мета семінару полягала у ознайомленні учасників з України з досвідом створення і функціонування міжуніверситетських консорціумів Італії, аналізі та пошуку спільних проектів у галузі кібербезпечних технологій. Під час зустрічі, учасники проекту TEMPUS SEREIN від України розповіли про свої наукові здобутки та стан виконання проекту.


9-17 лютого, 2017 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича пройшла зимова школа WINT-2017 за проектами TEMPUS SEREIN і CABRIOLET, на якій були присутні професор І. Скарга-Бандурова і магістрант М. Грушка.
Робота школи складалася з двох великих частин: дискусії та обговорення проектних активностей, та безпосередньо коротких навальних лекцій фахівців галузі й презентації робіт молодих вчених.

Докладна інформація про програму школи

Під час робочої зустрічі проектними командами з України були представлені й обговорені наступні питання:

 • — Стан розробки та імплементації курсів проекту TEMPUS SEREIN (розділи мультибука "Кібербезпека для підвищення стійкості людини і промислової", практичні активності, навчальні програми, лекційні матеріали, слайди тощо);
 • — Доповіді про результати роботи проектних команд TEMPUS SEREIN і CABRIOLET;
 • — Заходи з розповсюдження інформації по проектам в мережі інтернет, засобах масової інформації, конференціях, семінарах, та ін.;
 • — Звіти про стан закупівель обладнання за проектами TEMPUS SEREIN і CABRIOLET

Команда EUNU презентувала 2 доповіді:

 • I. Скарга-Бандурова «TEMPUS SEREIN в СНУ ім. В. Даля: Попередні результати проекту, питання, проблеми та подальші кроки»
 • М. Грушка «PENTEST GUARD: автоматизований інструмент тестування на проникнення»


Короткий опис проекту

Основною метою проекту є підготовка нового покоління техніків і наукових співробітників, здатних здійснювати контруктивний розвиток в оцінці та забезпеченні кібербезпеки.

Області застосувань, що будуть охоплені створеними магістерською/докторською/підвищення кваліфікації програмами: Гуманітарна {людина, країна}, Бізнес {Банківська, Веб & E-Комерція, Телекомунікації}, Критична безпека {авіація, космос, АЕС, електромережі, залізничний транспорт}.

Для досягнення головної мети для українських ВНЗ будуть розроблені міжнародні магістерські і докторські програми з кібербезпеки та відмовостійкості.

Цілі навчальних програм, що мають бути розроблені:

Магістерський рівень:

Докторський рівень:

Рівень підвищення кваліфікації:

Конкретні цілі проекту:

Перелік організацій-партнерів

Partner № Role Organization name City Country
P1 Applicant TUT

Tallinn University of Technology

Tallinn Estonia
P2 Partner CityU

City University

London Great Britain
P3 Partner KTH

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Stockholm Sweden
P4 Partner IICT-BAS

INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Sofia Bulgaria
P5 Partner CINI

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica

Roma Italy
P6 Partner SIBUABNBU Sevastopol institute of Banking of Ukr. Acad. of Banking of NBU Sevastopol Ukraine
P7 Partner TNTU

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University

Ternopil Ukraine
P8 Partner KhAI

National Aerospace University "KhAI"

Kharkiv Ukraine
P9 Partner ISCIS Institute of Special Communications and Information Security Kiev Ukraine
P10 Partner DIIT

Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Dnipropetrovsk Ukraine
P11 Partner KhNU

Khmelnytskyi National University

Khmelnitskiy Ukraine
P12 Partner TI EUNU Technological Institute of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University Severodonetsk Ukraine
P13 Partner Ministry of Education and Science of Ukraine MESU Kiev Ukraine
P14 Partner

Research Production Corporation "RADIY"

Kirovograd Ukraine
P15 Partner Ukrainian Security Industry Federation USIF Kiev Ukraine
P16 Partner Ukrainian Students Association (USA) Kiev Ukraine
P17 Partner "Lime Systems" LTO-LS Donetsk Ukraine

Програма Темпус

Це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС та країн-партнерів. Програма Темпус надає фінансування з метою заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими навчальним закладами у країнах-партнерах та в країнах-членах Європейського Союзу. Програма щорічна конкурсна, тобто надання грантів здійснюється на основі участі в конкурсах (Calls for proposals) і багаторівневої оцінки поданих у встановленому форматі заявок.

Додаткова інформація: http://www.tempus.org.ua

Where In The World?


Ukraine
Luhansk
Severodonets'k
Email Us with subject "TEMPUS" info@turion.info